moć mediji

MOĆ / MEDIJI / &

Jelisaveta Blagojević, Jovan Čekić

"Moć / Mediji / &" je zbornik koji nastoji da naznači neke tačke na karti teorijskog promišljanja savremenog sveta čije osnovne obrise danas ocrtavaju različiti i stalno promenljivi sklopovi masovnih i/ili novih medija i moći. Ideja autora Jelisavete Blagojević i Jovana Čekića je da ukaže na mnoštvo različitih, neprebrojivih i ponekad nepojmljivih pogleda na ono što danas podrazumevaju kritičke studije tih hibridnih sklopova medija i moći. Tako neke veoma udaljene tačke na ovoj karti mogu u drugačijim čitanjima da se povežu i tako učine vidljivim promene unutar polja moći.

Pošalji