mnoge nove godine, many new years

MNOGE NOVE GODINE, MANY NEW YEARS

Vera Srbinović
Podelite:
Autorka se u ovoj zbirci dotiče novogodišnjih praznika. Opisujući trenutak prelaska iz stare godine u novu, ona beleži svoje strepnje i viđenja. Pored pesama posvećenih Novim godinama u periodu od 1998. godine do 2014, knjiga sadrži i njene kolaže na istu temu. Kao u njenim prethodnim zbirkama, Srbinovićeva kroz likovne radove oblikuje svoje pesničke slike i vizije. Osim toga, u pitanju je dvojezično izdanje, a prevode svih pesama na engleski jezik potpisuje Vesna Stamenković
Pošalji