mislilice

MISLILICE

Zorica Arsić-Mandarić
Izuzetan pojmovnik misli i promišljanja sebe i sveta, pojmova, pojava i odnosa koje nije lako razvrstati po srodnosti, u kojoj nailazimo na lucidne poetske opservacije, ironično – satirične sekvence, distihe, ali i višedelne pesme rimovane ili u stihu. Kao što kaže autorka: ...Moć čovekova je samo u eksplozijama uma koje mogu da pomere sazvežđa. Pogledom preko granica! Sa ovom knjigom se sazvežđa definitivno pomeraju.
Pošalji