misli i razmišljanja

MISLI I RAZMIŠLJANJA

Luis De Leon
Već jedanaest godina ili malo više kako predajem u Salamanki, prisustvovao sam mnogim raspravama i predavanjima, kako u školama tako i na posebnim skupovima koje je organizovao Teološki fakultet, zarad stvari koje nam nalažu gospoda iz Vrhovnog saveta Inkvizicije. Nemoguće je setiti se, jer takovo je čovečije pamćenje, svega što je na pomenutim sastancima rečeno, na prvom mestu jer u žaru rasprava ljudi počesto prelaze granice razuma i skromnosti i bivaju zaslepljeni, tako da vrlo brzo zaboravljaju i ne znaju šta su sami rekli.
Pošalji