miris boje

MIRIS BOJE

Božidar T. Cmiljanić
Miris Boje je nova zbirka pesama Božidara T. Cmiljanića.
Podelite:

Poezija je najveličanstvenija istorija čovečanstva.
Cmiljanićeva poezija duboke misaonosti, proizašla je iz pesnikovog otkrovenja tajni ljudske duše i neporecivog svedočenja o ljudskom biću.
Pesniku je stvarnost izazov a stih odgonetka i nađeni odgovor do kog može doći samo poezija. Samo poezija može dospeti do najskrivenijih značenja životne zbilje, može uverljivo govoriti o društvu, odnosima u njemu, sa istom onom uverljivošću kao što govori o tajnama duše čoveka.
Đoko Stojičić

Pošalji