mirča elijade čvorovi i znaci proze

MIRČA ELIJADE: ČVOROVI I ZNACI PROZE

Euđen Simion
Razmatrajući život i stvaralaštvo Mirče Elijadea, rumunski književni kritičar i istoričar Euđen Simion, sa uspehom analizira najvažnije odlike rumunske postmoderne proze. Elijadeovom obimnom književnom opusu, autor ove knjige pristupio je nenamerno na "postmoderan" način, kako je i sam naglasio, baveći se prvenstveno njegovim poznijim delima koja obuhvataju tekstove mitološke proze, a tek onda Elijadeovim mladalačkim egzistencijalnim romanom. Ovde se Simion kritički odnosi ne samo prema aktuelnoj i nekadašnoj rumunskoj književnoj recepciji, već i prema samom Elijadeu čije "čvorove i znake" želi, pre svega, preko estetičkih i stilskih vrednosti, da uobliči piščev "epski svemir", da ga vrednuje izvan političkih okvira koji guše književno bogatstvo.
Pošalji