milovanje delfina

MILOVANJE DELFINA

Zorica Arsić Mandarić
Podelite:
"Moj pogled na istinu ide u korist onog ko je najmanje očekuje" – opominjuće nam poručuje poetesa oslanjajući se na glatkoću delfinove spoljašnje kože, na njegovu božansku unutrašnjost i urođenu sličnost sa čovekom, violončelom i beskonačnom ljubavlju. Da li zbog njenog pogleda ili zbog istine same, korist je višestruko zabavnija, zbog "kamenčića iskopanog iz mozga" kojim nas Zorica Arsić Mandarić pažljivo gađa u zaboravljenu zaljubljenost u svet oko nas.
Pošalji