milovan đilas kao paradigma

MILOVAN ĐILAS KAO PARADIGMA

Ljubomir Đ. Đukić
Dvadeseti vijek je donio velike revolucije i pokušaje da se realizuje komunistička ideja, i da se odgovori na mnoga istorijska pitanja koja su se u vezi sa tim postavljala. Samo ljudi velikog duha i uma mogli su da se upuste u takve izazove. Đilas je jedan od njih. Ušao je u bitke otvoreno i hrabro, i mnoge od njih izgubio, ali je rat dobio. Njegovu misao, poglede i stavove život je potvrdio, i prepustio ih vremenu da ih nosi dalje.
Sasvim suprotan Titu, koji je nadređivao svoje interese nad opštim, Đilas ih je podređivao. Nije se kolebao da podnese i najveće žrtve kako bi svojim životom, radom i sudbinom ukazao na greške kojima se ide, i puteve kojima bi trebalo ići.
Pošalji