milovan đilas i evropski socijalisti

MILOVAN ĐILAS I EVROPSKI SOCIJALISTI

Nikola Mijatov
Podelite:
Milovan Đilas, jedan od članova Politbiroa CK KPJ, posebno odgovornih za odnose sa evropskim socijalistima, napustio je komunističke ideje i pozvao na stvaranje opozicione, socijaldemokratske partije u Jugoslaviji. Uz procesuiranje Đilasa, jugoslovenska vlada je kritikovala i socijaldemokratiju kao ideju. Stoga su evropske stranke, članice Socijalističke internacionale, intervenisale u ime Đilasa i indirektno branile socijaldemokratiju. Naročito su se istakli britanski laburisti koji su direktno bili su uključeni u slučaj i najaktivniji u odbrani Đilasa. Ostale stranke su ih sledile, pomno prateći suđenje. Konačno, 1958.
Pošalji