milooka ptica

MILOOKA PTICA

Radosav Pušić
Na preseku debla gigantskog stabla,
Na isečcima,
U godovima uspomena,
Tvoje suze, reči, tišina.
U kupastim uzvišenjima, sveta smokva,
Sabirna moć vode,
Sećanje na nešto davno.
U spletu linija,
U lavirintima vijugavih osenčenja,
U potpornom korenju,
U praznim mestima,
Upisani znaci,
Moje suze, reči, tišina.
Iz istog korena, na istom suncu, sa istim vetrom,
Stabla pitomog kestena, Sunca, tajne.
Kao san,
Kao slika,
U godovima gigantskog stabla,
U usecima,
U lavirintima spleta linija,
Upisani znaci,
Sabirna moć vode, tišina.
Pošalji