milijarder

MILIJARDER

Veton Suroi
Podelite:

U romanu Milijarder Vetona Suroija predstavljen je jedan dan tokom hiperinflacije devedesetih na Kosovu, koji pokazuje presek jednog dela urbanog kosovskog društva, i to njenog albanskog dela, i način na koji on doživljava represiju Miloševićevog režima, snalaženje u preživljavanju i suočavanje s ličnim nedoumicama o daljem životu na Kosovu...

Milijarder je priča puna humora i ironije. Kritičari su ovo delo okarakterisali kao jedan od najboljih romana napisanih na albanskom jeziku u poslednjih nekoliko godna. Knjiga govori o jednom periodu kosovske istorije, tranziciji, nasilju i ljubavi, a sam njen naslov je matefora snažne socijane devalvacije koja se dogodila u tom dramatičnom periodu kosovske istorije. U romanu nema patetične patriotske retorike, likovi su izmišljeni iako je stvarnost ta koja je oblikovala priču, zato što je od nje bilo teško pobeći. Slika koju roman donosi je široka, veća od svakodnevice života i spasena banalnosti. Jer, kako sam autor kaže: „Pisanje je vrsta književnog azila iz svakodnevnog života, posebno političkog.“

Pošalji