mikrotalasna tehnika zbirka zadataka

MIKROTALASNA TEHNIKA ZBIRKA ZADATAKA

Likar Smiljanić VladanaTošić Dejan
Podelite:
"Mikrotalasna tehnika zbirka zadataka", autori: Vladana Likar Smiljanić, Dejan Tošić, namenjena je slušaocima grupe predmeta iz Mikrotalasne tehnike. Veliki broj zadataka čine ispitni zadaci ili zadaci sa računskih vežbi. Uz beleške sa predavanja i računskih vežbi, "Mikrotalasna tehnika zbirka zadataka" upotpunjuje materijal potreban za savladavanje gradiva iz Mikrotalasne tehnike. Zbirkom su obuhvaćene oblasti: Smitov dijagram, homogeni vod, koaksijalni vod, mikrotalasni vod, pravougaoni talasovod, kružni talasovod, S-parametri kao i mnoga pitanja iz ispitnih rokova na Elektrotehničkom fakultetu.
Pošalji