metoda pritisnutih štapova i zatega

METODA PRITISNUTIH ŠTAPOVA I ZATEGA

Faris Trešnjo, Lidija Babić
U ovoj knjizi su prikazani primeri proračuna visokostijenih nosača i armiranih temelja samaca ispod montažnih stubova primenom modela pritisnutih štapova i zatega. Ova metoda se zasniva na postupku idealizacije složenog naponskog stanja elemenata konstrukcije punog nosača modelom rešetke, koja je sastavljena od pritisnutih štapova (struts), koji prate trajektoriju napona pritiska, zatega (ties) koje predstavljaju armaturu, i čvorova u kojima se oni sustiču. Metoda je implementirana u mnoge savremene norme, među kojima je i Evrokod, EN-1992. Analizirana su tri moguća modela za armiranje temelja ispod montažnih stubova i četiri primera visokostijenih nosača. Prikazano je poređenje količine armature koja je dobijena proračunima prema ranijim propisima za slučaj hrapavih površina čaša temelja u odnosu na količinu armature koja se dobija za isti slučaj hrapavosti prema EN 1992. Navedeni detaljno razrađeni primeri u knjizi, prikazana rešenja i dati planovi armature i detalji armiranja, imaju za cilj da bliže objasne tok sila i pokažu kako da se na jednostan način dobije potrebna količinu armature.
Pošalji