metagenealogija genealoško stablo kao umetnost, terapija i potraga za suštinskim ja

METAGENEALOGIJA : GENEALOŠKO STABLO KAO UMETNOST, TERAPIJA I POTRAGA ZA SUŠTINSKIM JA

Alehandro Hodorovski, Marijan Kosta
Metagenealogija: Genealoško stablo kao umetnost, terapija i potraga za suštinskim JA je knjiga koja će vam omogućiti da osvestite sebi svoje psihološko porodično nasleđe i na taj način razumete sebe i nesputano živite SVOJ život. Autori Alehandro Hodorovski i Marijan Kosta su ovom knjigom pokušali da nam predoče koliko smo zapravo nesvesno sputani uticajem porodice.

„Svi bi trebalo da upoznaju svoje porodično stablo. Porodica je naš kovčeg s blagom ili smrtonosna zamka.”Alehandro Hodorovski

Metagenealogija „nije strogo terapija, nego osvešćivanje” zdravstvenog stanja porodičnog stabla u okviru kog smo se rodili. Čitanje ove knjige, kao i njenih vežbi, pomoći će svima da rade na sopstvenom stablu, da osveste porodičnu tradiciju koju nose na leđima i da iscele svoje stablo iz tačke sadašnjosti.Kada shvatimo kakav jeuticaj na nas imao život naših prabaka i pradeda, baka i deda, roditelja, ujaka, tetaka, stričeva, braće i sestara; ili posebne veze koje su neki članovi našeg stabla međusobno negovali; ili kako je nametanje porodičnih ideja i tabua još u detinjstvu postavilo prepreke za razvoj našeg suštinskog ja, bićemo sposobni da razvijemo viši nivo svesti i moći ćemo, konačno, slobodnog duha i bez straha, da se predamo svojoj budućnosti.Naslov ovog dela je neologizam. Šta je metagenealogija? Zašto radije ne bismo govorili o „psihogenealogiji”, kada je taj termin više u modi? Termin psihogenealogija skovao je Alehandro Hodorovski krajem sedamdesetih. Od tada je njegova upotreba postepeno degradirana do te mere, da je postao pokriće za izuzetno različite aktivnosti. Na takav način da je ista ta raznolikost na kraju donela štetu samom pojmu koji ih označava. Neke od njih nastojale su da zamene čistu psihologiju a neke sumnjivu duhovnost.Ono što je svim ovim pristupima zajedničko jeste da potiču iz istog shvatanja koje je aktuelno već nekoliko decenija, a to je uticaj porodice na osobu.Ono što mi nastojimo da napišemo jeste priča o dvostrukoj inicijaciji, pre nego priručnik. O jednoj, koja se već dogodila, inicijacija tvorca metagenealogije; i o drugoj koja tek treba da se dogodi, inicijacija onih koji žele da se prepuste igri i krenu s nama na put ponovnog osvajanja svog istinskog identiteta. Zajedno smo napravili ovu priču kao da je inicijacijska. I pošto sledi pedagošku i primernu hronologiju, ona c´e služiti kao smernica svakom čitaocu koji želi da prouči svoje porodično stablo i razmisli o svojoj sudbini.Pre svakog poglavlja, uvod napisan u prvom licu sabira ključne trenutke životnog puta Alehandra Hodorovskog. Nakon svakog od ovih fragmenata autorovog života sledi teorijsko poglavlje. Prožeto vežbama ili referencama na tarot (naš osnovni model rada na svom ja) koje c´e nesumnjivo omoguc´iti čitaocu da malo više napreduje u razumevanju i isceljenju svog porodičnog stabla. Isto tako, upotpunjeno je još jednom serijom vežbi ? koje c´e probuditi resurse pažnje, kreativnosti i mašte, kvalitete koji nam se čine bitnim u poduhvatu ponovnog otkrivanja korena ? na koje te ovde pozivamo.

Pošalji