mesečeve faze u astrologiji

MESEČEVE FAZE U ASTROLOGIJI

M. Bastid amp D. Verdzin
Podelite:
Vodič za ljudsku prirodu u razvojuKompletni vodič kroz tumačenje ciklusa meseca u modernoj astrologiji:  Elementi Mesečeve Mandale,  Krug od 28 mena, Četiri duhovna dela mesečevog ciklusa:Faze mladalačkog tela,  Faze ponosnog srca,  Faze kreativnog uma,  Faze duha u razvoju;  Dijahronična astrologija; Faza Meseca u karti rođenja;  Faze kod dobro poznatih ljudi;  Kako izračunati Mesečevu fazu.
Pošalji