mesečeva princeza

MESEČEVA PRINCEZA

Danijela Vasić
Monografija Meseceva princeza posvecena je proucavanju najstarije fantasticne price u Japanu - Price o sekacu bambusa (Taketori monogatari, kraj IX veka, nepoznati autor). Delo je zacetnik i izraziti predstavnik japanskog pripovednog žanra monogatari, koji živi i danas. Bogati svet imaginacije i složena, a ujedno kompaktna struktura, razlozi su što je bilo veoma cenjeno u književnim krugovima na japanskom dvoru. Lepota Price o sekacu bambusa ujedno je i lepota japanske narodne književnosti. Motivi iz usmenog fonda ugradeni su u temelje sižea, ponegde su izmenjeni gotovo do neprepoznatljivosti i potpuno prilagodeni novom okruženju.
Pošalji