merokaz

MEROKAZ

Predrag Smiljković
Od krstaša koji se na putu u Svetu zemlju zaustavljaju u gradu Rudniku, srednjovekovne zabranjene ljubavi, srpskih čaršjskih arhivolšebnika ogrezlih u sarkastični intelekt, savezničkog pilota koji se sa neba sunovraćuje u Srbiju u vrtlogu Drugog svetskog rata, partizana, pijanca i onih drugih, sve do Beograda i Kanade današnjih dana, protiče priča romana u kome je „srce mera svega".Merokaz je priča o večnoj snazi ljubavi, moći dobrog i kontinuitetu zla, povest o iskonskoj potrebi da se čovek vrati sebi, drevnom biću sakrivenom negde u tamnim predelima svesti, koje, pretrajavaj ući vekovima, čuva dramatičnost našeg postojanja, istine i identiteta.
Pošalji