menadžment masovnih medija štampa, film, radio, televizija i internet
1.188 rsd1.320 rsd
Ušteda 132 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

MENADŽMENT MASOVNIH MEDIJA - ŠTAMPA, FILM, RADIO, TELEVIZIJA I INTERNET

Dragan Nikodijević
Podelite:
Monografija prof. dr Nikodijevića dokazuje da studije medija danas u svetu predstavljaju veoma dinamično i razuđeno istraživačko područje što je, razume se, jedna u nizu društvenih posledica kojima je praćen ukupan razvoj medijskog sistema. No, ona istovremeno skreće pa-žnju na to da su dominantne istraživačke orijentacije okrenute ostva-rivanju politološkog, komunikološkog ili pak marketinškog uvida u medijske potencijale. Sfera upravljanja medijskom delatnošću ostala je naglašeno po strani u odnosu na magistralne pravce naučnog inte-resovanja.
Pošalji

MENADŽMENT MASOVNIH MEDIJA - ŠTAMPA, FILM, RADIO, TELEVIZIJA I INTERNETOd istog autora