memoari jugoslavenskog revolucionara 1 (1905 1943)
rasprodato

MEMOARI JUGOSLAVENSKOG REVOLUCIONARA 1 (1905-1943)

Vladimir Vicko Krstulović
Memoari Vicka Krstulovića čekali su na objavljivanje pune tri decenije. Za života, Vicko nije pristajao na kompromise kojima bi njegovo kazivanje bilo cenzurirano, a tome su ostali dosljedni priređivač ovog izdanja memoara i izdavač MostArt (...) Prvo objavljivanje memoara jednog od najznačajnijih aktera jugoslavenske revolucije predstavlja kariku koja je nedostajala u zvaničnoj historiografiji SFRJ, ali koja je toliko potrebna i u današnje vrijeme kad se historija prekraja i rehabilitiraju nosioci ideja nacionalističke mržnje svih boja...
Pošalji