memoari jovan đ avakumović

MEMOARI - JOVAN Đ. AVAKUMOVIĆ

Jovan Đ. Avakumović
Kada sam izašao pred kralja Aleksandra, grdno sam se iznenadio. Umesto kakvih prekora, kakvim sam se nadao, kralj me je primio vrlo ljubazno, rekavši mi da je najodsudnije rešen da bude ustavan vladalac, da mu je vrlo žao što ljudi koji su pouzdani prijatelji dinastije Obrenovića nisu pored njega i što neće da ga potpomognu u toj njegovoj iskrenoj težnji, koja je korisna ne samo za dinastiju, već i za otadžbinu.
Pošalji