melanholija

MELANHOLIJA

Georg Trakl
Podelite:

Georg Trakl, veliki austrijski pesnik, rođen je i odrastao u Salcburgu. Objavio je samo jednu knjigu poezije pre svoje prerane smrti. Posle užasne bitke kod Grodeka i pokušaja samoubistva smešten je u bolnicu u Krakovu. Čuveni filozof Ludvig Vitgenštajn, koji je anonimno pomagao Trakla, stigao je prekasno, jer je Trakl već bio mrtav, ubila ga je, navodno, prevelika doza kokaina.

Smatra se najvećim pesnikom ekspresionizma, njegova fascinantna poetika bliska je Helderlinovoj, a ističe se njegova duhovna povezanost sa Remboom i Lotreamonom, mada je Trakl potpuno samosvojna pojava u svetu poezije.

preko belog jezera
odletele su divlje ptice
uveče ledeni vetar bije.

nad grobovima našim
nadvija se razbijeno čelo noći
pod hrastovima njišemo se u čunu srebrnom.

neprekidno zvone bele zidine grada
pod svodom od trnja
o brate moj, mi, slepe kazaljke, penjemo se ka ponoći.

Pošalji