makart
mehanika tla od teorije do prakse
3.850 rsd
- +

MEHANIKA TLA OD TEORIJE DO PRAKSE

Mato Uljarević
Podelite:

Knjiga je nastala sa ciljem da na logičan način objasni problematiku od teortskih principa do prakse. Obimom je sveobuhvatna u zadovoljavanju zahteva studenata na dodiplomskim studijama. U knjizi je 12 poglavlja.
Prvo poglavlje opisuje istorijsku pozadinu, dok drugo opisuje procese nastajanja tla, sa mineraloškim sastavom.
U III poglavlju opisuju se faze u tulu sa međuzavisnostima, indeksni pokazatelji tla, kao i klasifikacaj tla.
IV i V poglavlje opisuju problematiku vezanu za postojanje vode u tlu i njenim uticajem na naponska stanja tla.
Povećanje napona u masi tla usled opterećenja nanešenih na površini opisano je u VI poglalvju, sa metodama njihovog određivanja.

Pošalji