međunarodno privatno pravo priručnik za pripremu pravosudnog ispita
rasprodato

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO : PRIRUČNIK ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Maja Stanivuković

Autor je, na osnovu svog iskustva kao člana komisije za pravosudni ispit, pošao od pretpostavke da pravosudni ispit nije ispit na osnovnim studijama prava, jer potencijalni kandidati čije znanje treba proveriti imaju iza sebe diplomu fakulteta i najmanje dvogodišnje iskustvo u praksi. Stoga, ne treba proveravati da li su savladali teoriju međunarodnog privatnog prava, sve finese i detalje (to je već bilo predmet ispita na studijama), već samo da li su usvojili dovoljna znanja i iskustva da pravilno reše najjednostavnije predmete sa inostranim elementom.

Pošalji

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO : PRIRUČNIK ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITAKupci ove knjige kupili su i...