međunarodno privatno pravo praktikum

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - PRAKTIKUM

Maja Stanivuković

Sadržaj
1. vežba – Pravni saveti
2. vežba – Prigovor na rešenje
3. vežba – Rešenje suda o međunarodnoj nadležnosti
4. vežba – Rešenje suda o međunarodnoj nadležnosti
5. vežba – Analiza sudske odluke
6. vežba – Rezime činjeničnog stanja i diskusija
7. vežba – Merodavno pravo za ugovor o međunarodnoj prodaji
8. vežba – Vanugovorna odgovornost za štetu sa inostranim elementom
9. vežba – Komentar sudske odluke
10. vežba – Brak i vanbračna zajednica sa inostranim elementom
11. vežba – Vršenje roditeljskog prava i međunarodna otmica dece
12. vežba – Određivanje međunarodne nadležnosti i merodavnog prava
13. vežba – Određivanje međunarodne nadležnosti

Pošalji