međunarodno privatno pravo posebni deo

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO: POSEBNI DEO

Maja Stanivuković, Petar Đundić, Sanja Đajić
"Međunarodno privatno pravo: posebni deo" grupe autora je delo iz edicije koja čitaocima pruža pristup osnovnim pojmovima, kategodijama i teorijama u pojedinim pravnim i srodnim naukama.

U ovoj ediciji objavljuju se dela koja čitaocima čine pristupačnim osnovne pojmove, kategorije, teorije, metode ili probleme u pojedinim pravnim i srodnim naukama. Autori ovih izdanja su univerzitetski profesori i nastavnici.

„Rukopis je najbolji primer pravne dogmatike...“

(Iz recenzije prof. dr Bernadet Bordaš)

„Iako je u pitanju udžbenik, a ne neki poseban naučni rad, ovaj udžbenik je značajan i sa stanovišta daljeg razvoja naše doktrine međunarodnog privatnog prava...“

(Iz recenzije prof. dr Rodoljuba Etinskog)

Pošalji