novo
međunarodno poslovno pravo opšti i posebni deo

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO : OPŠTI I POSEBNI DEO

Radovan Vukadinović
Podelite:
Knjiga je pisana s namerom da se koristi kao udžbenik za pripremu ispita iz predmeta – Međunarodno poslovno pravo, na osnovnim i poslediplomskim studijama. Namera autora je bila i da uputi njene čitaoce da razumeju događaje i ključne aktere koji odlučuju o opštim pravilima međunarodne trgovine (u opštem delu). Knjiga je namenjena i praktičarima i svima koji se bave tumačenjem i primenom pravila Međunarodnog poslovnog prava, jer detaljno analizira poslove putem koji se obavlja međunarodna trgovina kako bi domaće trgovce ohrabrila i osposobila da u njima učestvuju na ravnopravan način (posebni deo).
U ovom izdanju analizirani su i ugovori o međunarodnom prevozu robe pomorskim, vazdušnim, drumskim i železničkim putevima, ugovor o mešovitom prevozu, kao i nova Inkoterms pravila 2020. Osim toga, ažurirano je i izlaganje o bankarskim garancijama na poziv, odnosno sadržaj knjige zaključno sa sredinom 2020. godine.
Pošalji