međunarodno komuniciranje u informacionom društvu

MEĐUNARODNO KOMUNICIRANJE U INFORMACIONOM DRUŠTVU

Miroljub Radojković, Aleksandar Vranješ, Branimir Stojković
Podelite:
Sve slobodnije kretanje ljudi, ideja, kapitala i robe, na koje se zdravorazumska svest u potpunosti prilagodila kao na nešto što se u XXI veku podrazumeva, izaziva ozbiljne i dalekosežne posledice koje izmiču potpunom razumevanju.
“...ova studija je ubedljivi, naučno zasnovani pokušaj da se međunarodno komuniciranje iznova kritički preispita i sučeli sa izazovima novih informaciono-komunikacionih tehnologija.”prof. dr Divna Vuksanović
Pošalji