međunarodni sporazumi u pravu evropske unije

MEĐUNARODNI SPORAZUMI U PRAVU EVROPSKE UNIJE

Vladimir Medović
Mreža međunarodnih sporazuma, koje su u svojoj istoriji zaključile Evropske zajednice i Evropska unija, čini specifičnost ugovornih odnosa jedne nadnacionalne međunarodne tvorevine. Zato ova analiza predstavlja ulazak u dublja pitanja međunarodnopravnog statusa EU značaja njenog pravnog poretka u međunarodnom pravu i nacionalnim pravima, ali i ugovornim odnosima sa trećim državama, pa i sa Srbijom.
Pošalji