međunarodni krivični tribunal za bivšu jugoslaviju karakteristike i procedura

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU: KARAKTERISTIKE I PROCEDURA

Vladan A. Vasilijević
Ova knjga predstavlja zbornik dokumenata o međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu. Ona sadrži radove eminentnih poznavalaca međunarodnog prava kao što su Konstantin Obradović, Vesna Rakić-Vodinelić i preminuli Vladan Vasilijević, urednik ovog izdanja. Knjiga razmatra sve aspekte ovog tribunala, kao što su njegove potrebe, razlozi postojanja i njegova opravdanost, ali i osporavanja samog tribunala...
Pošalji