makart
medicinski nemačko srpski rečnik
3.500 rsd
- +

MEDICINSKI NEMAČKO-SRPSKI REČNIK

Mr Milorad Simić, Svetlana NIkolić
Podelite:
"Nemačko-srpski medicinski rečnik" rezultat je višegodišnjeg
rada autora. Sadrži oko 28 000 terminoloških jedinica i obuhvata
skoro sve oblasti medicine, stomatologije, farmakologije, kao i opštu terminologiju koja je uže ili šire vezana za medicinsku i zdravstvenu zaštitu. Uzimajući u obzir da medicinska nauka i tehnologija stalno napreduju, rečnik obuhvata i najnovije metode lečenja, "moderne bolesti, savremene aparate za dijagnostiku, alternativnu medicinu i savremene trendove u medicini. Na kraju rečnika, u dodatku, dat je Spisak medicinskih stručnih oblasti kao i Medicinski šifarnik bolesti MKB10 (Međunarodna klasifikacija bolesti, najnovija 10. revizija Svetske zdravstvene organizacije).
Pošalji