medeja

MEDEJA

Lucije Anej Seneka
U središtu Senekine drame je strast i nesreća koju ta nesputana strast može da rodi. Ako se ne nadgledaju i ne stišavaju, strasti su kao besni plamenovi koji nemilice ližu i gutaju. Medeja je osoba od takvih strasti. Jer u nje, sve je preterano - i ljubav, i mržnja. A i jedno i drugo prati zločin.
Gordan Maričić
Pošalji