matematika i algebra

MATEMATIKA I - ALGEBRA

Grupa Autora, Dragoš Cvetković
Teorija grupa, Bulova algebra, Polinomi,Linearna algebra, Kombinatorika
Pošalji