matematička analiza

MATEMATIČKA ANALIZA

Miličić Miloš
"Matematička analiza" , autor Miličić Miloš, obrađuje osnovne pojmove matematičke analize koji se, u okviru matematičkih kurseva, izučavaju na prirodno-matematičkim, računarsko-informatičkim, tehničkim i drugim fakultetima, kao i na nekim visokim školama strukovnih studija. "Matematička analiza" je zamišljena kao udžbenik za studente ovih fakulteta, pa su i koncepcija i način obrade materije prilagođeni, pre svega, njenim budućim korisnicima. U tu svrhu, dat je veliki broj grafičkih ilustracija, primera i rešenih zadataka.
Pošalji