novo
martin hajdeger biće i vreme uvodni komentar

MARTIN HAJDEGER: ''BIĆE I VREME'' UVODNI KOMENTAR

Andreas Lukner
Za sve ljubitelje filozofije, fenomenologije duha i društvenih nauka. Lukner u svom delu pojašnjava Hajdegerovo shvatanje bića i vremena, pojašnjavajući je današnjem čitaocu i pomažući mu u razumevanju istog.
Podelite:

Još od prvog izdanja, knjiga profesora Andreasa Luknera: Martin Hajdeger „Biće i vreme“ : uvodni komentar privlaći pažnju interpretatora centralnog dela Hajdegerove filozofije i predstavlja neizostavnu referencu kada je reč o približavanju složenih fundamentalnoontoloških pitanja postavljenih u knjizi Biće i vreme.

Lukner pojašnjava Hajdegerov tekst paragraf po paragraf i pomaže čitaocu da razume centralna mesta.

Pošalji