novo
marin sorgo roman iz dubrovačkog života xvi stoleća

MARIN SORGO : ROMAN IZ DUBROVAČKOG ŽIVOTA XVI STOLEĆA

Aleksandar Vidaković
Unikatni prikaz unutrašnjeg procesa jednog književnog stvaralaštva.

Marin Sorgo predstavlja pokušaj istorijskog romana u kome je prikazan unutrašnji život jednog junaka i proces književnog stvaranja. Delo prikazuje psihološke karakteri­stike jedne generacije, a tragika glavnog junaka kulminira kada on pokušava da izmiri dva suprotna sveta. Piščevo dugo i brižljivo prikupljanje građe o Dubrovniku vidljivo je u delu pre svega kroz gotovo fotografski prikaz grada i izražavanje nekih opštih ideja kroz priču o toj specifičnoj sredini.

Pošalji