marija terezija, jedina carica habzburške monarhije
rasprodato

MARIJA TEREZIJA, JEDINA CARICA HABZBURŠKE MONARHIJE

Irena Milošević
Marija Terezija bila je poslednji i jedini ženski vladar iz čuvene porodice Habzburga. Za vreme svoje četrdesetogodišnje vladavine uvela je brojne reforme i pozitivne promene, pa je ostala austrijski simbol za reforme i snagu.
Pošalji