maratonci trče počasni krug

MARATONCI TRČE POČASNI KRUG

Dušan Kovačević
Maratonci trče počasni krug / Radovan Treći / Svemirski zmaj / Šta je to u ljudskom biću što ga tera prema piću
Sećajući se grada i ulica detinjstva, kojima sam protrčao zagledan u nebo, po kojem su leteli moji golubovi, sa osmehom za „strašne“ događaje i tugom kad se uništava i nestaje nešto lepo i vredno, napisao sam prvu dramu za pozorište – Maratonci trče počasni krug. Pisao sam je dve godine po podstanarskim sobama kao tragediju jednog mladog čoveka, prisiljenog da se bavi pogrebnim poslovima u familiji metuzalema. Pisao sam je kao sopstveno osećanje nemoći i želje da napustim „pogrebnu državu“.
Pošalji