mape značenja

MAPE ZNAČENJA

Džordan Piterson
U knjizi Mape značenja Džordan Piterson, profesor kliničke psihologije u Torontu, iznosi provokativnu hipotezu kojom pokušava da objasni vezu između savremene neuropsihologije i onoga što nam od davnina prenose religija, mitovi i rituali. Njegovo štivo je dubokoumno i do tančina istraženo sa različitih strana, od neuronauke do arheologije i daje nam jedan sveobuhvatan, interdisciplinaran pristup koji povezuje drevnu i savremenu misao i daje uvid u ljudske emocije i motivaciju.

Zašto ljudi na različitim mestima i u različitim vremenima formulišu mitove i priče sa sličnim simbolima i značenjima? Jesu li grupe ljudi s različitim religioznim ili ideološkim verovanjima osuđene na večni sukob? Da li su tvrdnje nauke i religije zaista nepomirljive? Šta se može učiniti da se umanji individualna sklonost ka okrutnosti koja se gaji u grupi?

MAPE ZNAČENJA pristupaju ovim pitanjima pomoću provokativne nove hipoteze koja istražuje vezu između onoga što nam savremena neuropsihologija govori o mozgu i onoga što nam rituali, mitovi i religijske priče odavno poručuju. Pitersonova ambiciozna interdisciplinarna odiseja bogata je uvidima iz sveta religije, kognitivne nauke i jungovskog pristupa mitologiji i narativu.MAPE ZNAČENJA predstavljaju vodič za blaga drevne i savremene misli, i neprocenjive uvide u ljudsku motivaciju i emocije.„Knjiga Džordana Pitersona je briljantno proširenje našeg razumevanja ljudske motivacije. On ide stazom koju su preporučivali mnogi naučnici i intelektualci u prošlosti – stazom koja je u praksi toliko zahtevna da je retko ko njome uspeo daleko da odmakne. Piterson sintetiše istraživanja i naučnu literaturu čiji se raspon kreće od neuronauke do arheologije. Zaključke ove literature povezuje s delima pisaca, kao što su Jung, Niče, Dostojevski i Solženjicin.„ “Mape značenja” karakteriše neodoljiva istančanost – refleksivnost, dubokoumnost, pažljivo istraživanje i strastvena želja za razumevanjem. Ovo je divno delo.”–Šeldon H. Vajt, šef katedre za psihologiju na Univerzitetu Harvard„Ovo delo Džordana Pitersona je unikatna, blistava nova sinteza značenja mitova i naše potrebe da u obliku priče izrazimo duboku strukturu iskustva koje smo stekli u prelaženju granice između poznatog i nepoznatog. Izuzev širokoj čitalačkoj publici, knjiga je namenjena i svakom psihologu koji se pita kako se raznovrsni aspekti onoga što znamo o umu međusobno uklapaju.”–Kit Outli, profesor primenjene kognitivne psihologije na Univerzitetu u Torontu„Oslanjajući se na istraživanja mitova, književnost i savremenu neuronauku, Džordan Piterson opisuje kako su ljudi naučili da žive sa opasnostima neistraženog – pa čak i kako da njegovu pretnju preobraze u priliku. Svaku rečenicu pažljivo plete i postepeno gradi koherentnu i snažno argumentovanu celinu.”–Filip Džejms Stoun, profesor psihologije na Univerzitetu Harvard DŽORDAN B. PITERSON je klinički psiholog i profesor na Univerzitetu u Torontu

Pošalji