mali biznis u građevinarstvu neka inostrana iskustva
1.089 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

MALI BIZNIS U GRAĐEVINARSTVU : NEKA INOSTRANA ISKUSTVA

Vladimir Novaković
Podelite:
Građevinarstvo je značajna oblast naše privrede, kako po udelu u nacionalnom proizvodu, tako i po učešću u ukupnom broju zaposlenih. Grubo uzevši, građevinarstvo se deli na dva dela:
Projektovanje i izgradnja novih građevinskih objekata za različite namene – novogradnja;Popravka, dogradnja, adaptacija i održavanje postojećih građevinskih objekata.
Kada je reč o građevinarstvu misli se uglavnom na novogradnju, o kojoj postoji obimna dimaća i strana stručna literatura.
Pošalji