mala zvona o srpskoj medicini i zdravstvu

MALA ZVONA: O SRPSKOJ MEDICINI I ZDRAVSTVU

Dragan Delić

Knjiga Mala zvona – o srpskoj medicini i zdravstvu nastajala je decenijama jer je sačinjavaju tekstovi koje je njen autor prof. dr Dragan Delić počeo da objavljuje još kao student medicine sedamdesetih godina prošlog veka, da bi to nastavio da čini kao društveno angažovani intelektualac i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

U poglavljima čiji su naslovi Vernik, Otpadnik i Umiritelj, čitalac prati ne samo sazrevanje pisca i lekara, već zajedno sa njim proživljava i smenu epoha koja se u mnogim važnim društvenim pitanjima odrazila na građane Srbije. Dragan Delić je sve vreme zadržao kritički otklon prema zbivanjima, a njegovi tekstovi su riznica precizno postavljenih dijagnoza, bilo da je pisao o bolestima, o lekarima ili zdravstvenim institucijama. Delićev prefinjen stil i smiren ton otkrivaju vrsnog popularizatora medicine, beskompromisnog poklonika naučnog pogleda na svet i, pre svega, lekara za koga Hipokratova zakletva nije samo etički temelj profesije, nego i zbirka vlastitih životnih načela.

Pošalji