mala knjiga o duši

MALA KNJIGA O DUŠI

Ahim Haug
Mala knjiga o duši na zabavan način govori o mentalnom zdravlju pružajući nam bolji uvid u psihijatriju i psihoterapiju. Njen autor Ahim Haug postao je poznat upravo po medijskim nastupima na ovu temu, a deo svog pozamašnog znanja podelio je sa nama u ovoj knjizi.

Vodič na putovanju kroz našu psihu i njena oboljenja
Šta je to "duša"? Prosto starinski naziv za naš mozak, ili ipak nešto više - nešto kao čovekova suština? I šta se dešava ako duša izgubi ravnotežu? Kako nastaju duševne bolesti i kako se one leče? Na ta i mnoga druga pitanja odgovor daje ova knjiga, koja se na zabavan način približava našem najskrivenijem, nevidljivom organu i nudi nam dublji uvid u u psihijatriju i psihoterapiju.
Većina ljudi prema psihijatriji gaji rezerve i nepoverenje. A pritom je savremena psihijatrija u stanju da na većinu naših pitanja koja se tiču duše da zadovoljavajuće, pa čak i optimistične odgovore: ovo je knjiga za sve koji dušu ne žele da prepuste sveštenicima i proučavaocima mozga. Na lak i zabavan način napisao ju je stručnjak za dušu, koji je iskusan i u medijskim nastupima i koji nam na pristupačan način prenosi medicinsko znanje, a osnovne teze su mu sledeće:-Mnoge duševne bolesti mogu uspešno da se izleče, ponekad čak i bolje nego telesne.-Savremena psihijatrija je deo medicine; psihoterapija i lekovi nisu suprotnosti, već se međusobno dopunjuju.-Psihijatrija brine o celom čoveku: s njegovom biologijom, psihologijom i društvenim odnosima.-Zdravlje je povezano s duševnom ravnotežom. Ali ona ne nastaje iz mirovanja, već iz uravnotežavanja neprestanih promena.

Pošalji