majke i kćeri jedan proživljeni mit

MAJKE I KĆERI - JEDAN PROŽIVLJENI MIT

Ingrid Ridel

Odnos majki i njihovih kćeri oduvek je bio komplikovan: karakterišu ga intenzivna osećanja koja traju čitavog života. Znali su to i stari Grci koji su nekoliko mitova zasnovali upravo na tom odnosu. Odraz tog dramatičnog zbivanja Ingrid Ridel nalazi u antičkom mitu o boginji zemljoradnje Demetri i njenoj kćeri Persefoni, koju je oteo bog podzemnog sveta Had. Tema tog mita je intenzivna tuga boginje–majke usled čijeg besa sva rodnost vene i koja konačno primorava muške bogove (Zevsa) da se vrate na pravi put. Ingrid Ridel temeljno ispituje očaj napuštene majke, ali i pokazuje da je temeljni susret majke i kćeri moguć, što se u antici vekovima slavilo Eleusinskim misterijama.

Pošalji