magleni dani

MAGLENI DANI

Koviljka Tišma-Janković
U potpunosti se naslanjajući na ovu realističku školu, značajno je nastavljajući u naše vreme (pred kraj XX veka), ovu školu u najboljem vidu produžava i obogaćuje Koviljka Tišma Janković u svojim pripovetkama, kao i u svojoj romanesknoj trilogiji Magleni dani, dajući u punom smislu jedan „tolstojevski doživljaj Like“ između dva svetska rata. – prof. dr Slavica Garonja Radovanac
Koviljka je pisac koji je o Lici napisao najveći broj stranica. (Moramo se malo ovde ispraviti: najveći broj najboljih stranica!). Svaka njena stranica natopljena je sa po dve suze: jednom toplom, jer Liku voli; drugom gorkom, jer za Likom žali.
Pošalji