maestro

MAESTRO

Janika Balaž, Vladimir Todorović
Stvaralaštvo Janike Balaža prezentovano od strane značajnih umetnika.
JANIKA BALAŽ
Na 190 strana, sa nizom malo poznatih foto priloga i tekstovima 44 autora, među kojima i Save Vukosavljeva, Zorana Mulića, Dušana Mihaleka, Predraga Gojkovića, Mihajla Oneščuka, Julije Bisak, Marka Forija, Jovana Adamova, Milana Mumina i drugih, ovo izdanje koje su priredili Vladimir Todorović i Jovan M. Jovanović predstavlja nezaobilazno svedočanstvo o životu i delu korifeja tamburaške muzike na našim prostorima.
Pošalji