mačka priča o izbavljenju ženskog principa

MAČKA - PRIČA O IZBAVLJENJU ŽENSKOG PRINCIPA

Marija-Lujza fon Franc

Marija Lujza fon Franc (1915-1998) bila je po obrazovanju filozof, a tokom kasnijih usavršavanja učenica i najreprezentativnija sledbenica K. G. Junga, čije je teorije o snovima i simbolima razrađivala na originalan način, između ostalog i kao vrlo lucidan tumač bajki u nekoliko svojih dela.

Delo Mačka kome u podnaslovu stoji Priča o izbavljenju ženskog principa kao polaznu tačku uzima jednu prilično komplikovanu i razvijenu rumunsku narodnu bajku u kojoj je protagonistkinja princeza koja se pretvara u mačku i obrnuto.

Kroz detaljnu analizu ovog narativa, autorka ukazuje na moguća tumačenja simbola mačke pre svega kao Anime, dakle ženskog principa prisutnog kod oba pola koji se ispoljava ili biva prigušen na različite načine, oličene u događajima u ovoj bajci.

Razrađujući dalje teoriju o načelima ženske i muške hijerarhije, autorka u veoma čitkom i interesantnom tonu uvodi pored psihologije i antropologiju, filozofiju, etnologiju u svoju raspravu, vraćajući se stalno na simbol mačke koja je u različitim kulturama imala različita značenja.

Pošalji