mač medine
rasprodato

MAČ MEDINE

Šeri Džons
Kao izučavalac arapskog jezika i istorije islamske civilizacije, Šeri Džons je više godina radila na svome prvencu, romanu "Dragulj Medine", s namerom da zapadnom svetu predstavi jednu od najizvanrednijih ličnosti islama i jednu od najvećih žena u istoriji sveta, Ajšu bint Ebu-Bekir, suprugu-miljenicu poslanika Muhameda. Dok je "Dragulj Medine" roman o Ajšinom odrastanju i sazrevanju, "Mač Medine" je priča o prvim previranjima u islamskom svetu, o četiri Pravedne halife, a pre svega o Ajši kao zreloj ženi – političaru, ratnici i Majci pravovernih.
Pošalji