ma to su sve samo komedije sa plakanjem

... MA TO SU SVE SAMO KOMEDIJE SA PLAKANJEM...

Branko Vučićević
Pošalji