luzitanija

LUZITANIJA

Almejda Farija
Luzitanija je istorijska porodična drama Almejda Farije koji kroz istoriju jedne porodice ispisuje istoriju Portugalije. Tranzicija, veličanje prošlosti i ideološke zamke su okosnica ovog romana a sama kompozicija gradi zanimljivu polifoniju glasova i ljudskih sudbina.

Pričom o mikrokosmosu jedne portugalske porodice, koju će viša sila ili sudbina – nezaobilazan topos u mitologiji te nacije pomoraca i osvajača – razvejati od Venecije, preko Angole do Brazila, data je slika portugalskog društva koje prolazi kroz tranziciju.
Radnja romana smeštena je u razdoblje između aprila 1974. i marta 1975, simbolički omeđeno sa dva Uskrsa, pri čemu autor revolucionarne događaje pripoveda kombinovanom tehnikom pisama, snova i monologa junaka.

Pošalji