luksuz i kapitalizam

LUKSUZ I KAPITALIZAM

Verner Zombart
Podelite:
Delo Vernera Zombarta Luksuz i kapitalizam po mnogo čemu predstavlja sasvim osoben doprinos sociološkim i ekonomskim teorijama o nastanku i razvoju kapitalizma. Iako pripada korpusu onih Zombartovih dela koja stoje na razmeđi razvojnog puta koji deli ranog i kasnog autora, ono je neodvojivi deo jedne složene sociološke teorije o duhu kapitalizma, koja je bila zacrtana njegovim magnum opusom pod nazivom Moderni kapitalizam
Dušan Marinković (iz pogovora)
Pošalji