ludilo

LUDILO

Narsis Oljer
Ludilo, roman koji ovde predstavljamo, bazira se na stvarnom događaju iz života Narcisa Oljera. Glavni junak romana, Danijel Seraljonga, je bogati seoski veleposednik, po karakteru idealista, koji pati od sporog ali nezaustavljivog procesa duševnog udaljavanja. Narator, jedan od Seraljonginih prijatelja, predstavlja nam priču kroz dva suprotstavljena gledišta dvojice drugih prijatelja: Điberge, studenta medicine, pragmatičnogi hladnog pozitivističkog pogleda i Armengola, čoveka humanijih i romantičnijih shvatanja.
Pošalji